Söndagen den 24 september 2014 installerades Per och Margareta Wiman som pastorspar för församlingen. Peter Fagerhov från Nordanstigs Kristna Center predikade och hade hand om installationen av pastorsparet,  pastorer från 6 församlingar talade till det nyinstallerade pastorsparet.

Per och Margareta har varit medlemmar sedan starten av församlingen 1986, paret har gått 2 år på Livets Ords bibelskola, Per har  tagit exman på Livets Ords Universitets Nordiska Pastorskurs samt även läst flera teologiska kurser i olika ämnen.

Per Wiman är pastor/församlingsföreståndare för församlingen.

 

Mer information kommer efterhand.......