Om kyrkan

Segerbanérets Kyrka är en allkristen kyrka som har sina rötter i den Luthersk-Protestantiskt-Karismatiska traditionen. Vi vill tillsammans med alla de kristna kyrkorna i Leksand och Dalarna verka för att så många som möjligt skall få höra talas om Jesus Kristus, få en chans att ta emot, tro och följa honom. Församlingen är en del av Leksands Kristna Samarbetsråd (alla kristna kyrkor i Leksand). Församlingen är en del av trosrörelsen.

Kyrkan arrangerar varje vecka möten, bönesamlingar, utåtriktat arbete och hemgrupper. Sedan starten har musiklivet varit en central del i församlingens gudstjänster och i varje möte är lovsång och tillbedjan en viktig del. Församlingen firar Gudstjänst på söndagar klockan 11.00

Du är alltid välkommen till Segerbanérets Kyrka! Vi vill göra allt för att Du skall trivas och må bra.