1. Gud älskar dig!
Aposteln Johannes skriver: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."

2. Alla av oss har gjort, sagt eller tänkt saker som är fel. Detta kallas synd, och våra synder skiljer oss från Gud.

Paulus, en av Bibelns författare skrive: "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud." Gud är fullkomlig och helig, och våra synder skiljer oss från Gud för alltid. Paulus skriver vidare: "Syndens lön är döden."

3. Gud sände sin ende son Jesus Kristus att dö för våra synder.
Jesus är Guds Son. Han levde ett liv utan synd och sedan dog på korset för att betala straffet för våra synder. "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare."

Jesus uppstod från de döda och nu ger han oss gåvan av evigt liv - att leva för evigt med Honom i himlen om vi acceptera honom som vår Herre och Frälsare. Jesus sade: "Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Gud når ut i kärlek till dig och vill att du ska vara hans barn. "Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." Du kan välja att be Jesus Kristus att förlåta dina synder och komma in i ditt liv och bli din Herre och Frälsare.

4. Om du vill ta emot Kristus som Frälsare och vända om från dina synder, kan du be honom att bli din Frälsare och Herre genom att be en bön så här:

"Herre Jesus, jag tror att Du är Guds Son. Tack för att du dog på korset för mina synders skull. Förlåt mig mina synder och ge mig gåvan evigt liv. Jag bjuder in dig i mitt liv och hjärta och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag vill tjäna dig för alltid. "

Om du bett denna bön, hör av dig till oss så att vi kan hjälpa dig vidare i din vandring med Jesus. 

Gud välsigne dig!1. God Loves You!
The apostle John writes: "God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life"

2. All of us have done, said or thought things that are wrong. This is called sin, and our sins have separated us from God.
Paul writes: "All have sinned and fall short of the glory of God." God is perfect and holy, and our sins separate us from God forever. Paul: "The wages of sin is death."

3. God sent His only Son Jesus Christ to die for our sins.
Jesus is the Son of God. He lived a sinless life and then died on the cross to pay the penalty for our sins. "God demonstrates His own love for us in that while we were yet sinners Christ died for us."

Jesus rose from the dead and now He lives in heaven with God His Father. He offers us the gift of eternal life -- of living forever with Him in heaven if we accept Him as our Lord and Savior. Jesus said "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Me."

God reaches out in love to you and wants you to be His child. "As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe on His name." You can choose to ask Jesus Christ to forgive your sins and come in to your life as your Lord and Savior.

4. If you want to accept Christ as Savior and turn from your sins, you can ask Him to be your Savior and Lord by praying a prayer like this:

"Lord Jesus, I believe you are the Son of God. Thank you for dying on the cross for my sins. Please forgive my sins and give me the gift of eternal life. I ask you in to my life and heart to be my Lord and Savior. I want to serve you always."

If you have prayed this prayer please contact our church so that we can help you further in your walk with Christ Jesus. 

God bless you!